O nama

Preduzeće FON inžinjering formirano je 1990. godine

1997. godine oko FON inžinjeringa se okuplja određen broj stručnjaka, koji na temelju svog znanja, iskustva i poslovnih poznanstva počelo da gradi preduzeće za izvođenje radova iz oblasti klimatizacije koje vrlo brzo zauzima zapaženo mesto u regionu. Firma je započela svoj rad sa desetak zaposlenih i prvenstveno se bavila uslužnom delatnošću.

Vremenom, prilagođavajući se ekonomskim uslovima i novim tehničkim dostignućima FON inžinjering kreće sa sopstvenom proizvodnjom. Prvenstveno se krenulo sa proizvodnjom pravougaonih kanala od pocinkovanog lima, a ubrzo zatim i sa proizvodnjom kanalskih elektro grejača kuhinjskih napa i prigušivača buke i rekuperatora, kao i rekuperatora visoke efikasnosti.

Od 2009. godine, FON inžinjering je počeo sa proizvodnjom spiro kanala, koji svoju primenu nalaze upravo u oblasti klimatizacije.

U cilju ostvarivanja što kvalitetnije i efikasnije montaže, FON inžinjering formira pokretnu radionicu za izradu vazdušnih kanala od pocinkovanog lima kvadratnog poprečnog preseka, koja se po potrebi ili zahtevu investitora može u roku od dva dana montirati na samom gradilištu.

Firma danas ima oko 65 zaposljenih i saradnika, sa sopstvenim inžinjerskim kadrom. Svoju delatnost obavlja kroz sledeće sektore:

 • Proizvodnja

  odvija se u novoizgrađenoj hali od 550 m², koja se nalazi 11 km od centra grada Niša u neposrednoj blizini auto puta Niš-Beograd.

 • Tehnička operativa i inžinjering

  sastavljena je od stručnjaka iz područja termotehnike koji su zaduženi za inžinjering, projektovanje, pripremu i vođenje montaže.

 • Komercijalni i financijski deo

  bavi se ugovaranjem poslova, marketingom, trgovinom te računovodstvenim poslovima.

 • Opšti poslovi

  vode brigu o kadrovima i sigurnosti na radu.