Rekuperatori visoke efikasnosti

Nešto čime možemo da se pohvalimo jesu rekuperatori poslednje generacije poznati po visokoj efikasnosti – do 80%. Sam koncept je zamišljen tako da se dva rekuperatorska jezgra povežu u jednu celinu i time dobijemo sistem rekuperacije koji nam garantuje visoku efikanost uz maksimalnu uštedu dimenzija odnosno visine rekuperatora što danas ima značajnu ulogu u objektima sa spušnenim plafonima.

Jezgra su napravljena od tankih aluminiumskih ploča što omogućava maksimalnu razmenu energije između izlaznog i ulaznog vazduha. Takođe, kako bi se postiglo jednostavno preventivno održavanje, sama rekuperatorska jezgra su postavljena u kućište tako da se mogu lako izvaditi, oprati i time održati kvalitet, čistoću i protok vazduha u sistemu.

Prečišćavanje vazduha se vrši filterima zavisno od potreba EU razdeda, G klase. Elektro motori koji se koriste, preporučuju i ugrađuju u rekuperatore su najefikasniji, najsavremeniji – EC motori. Priključak je standardni 220v, 50Hz. Poznati su po svojoj maloj potrošnji električne energije, niskim stepenom buke i visokoj efikanosti u odnosu na druge. Sistemi dolaze sa trostepenom regulacijom brzine protoka vazduha koja je lako promenljiva.

Takođe pravimo rekuperatore sa naponski kontrolisanom brzinom elektro motora odnosno protoka vazduha.

Sam kapacitet rekuperatora zavisi od vašeg zahteva, a u tabeli je navedeno samo nekoliko primera:

Rekuperator RFI 20 52 RFI 30 73 RFI 30 11 RFI 30 14
Protok(m3/h) 1000 2000 3000 4000
Pad pritiska (Pa) 138 245 235 245
Efikanost (%) 73 73 74 72
Povrat energije zima/leto(kW) 9.7/2.3 18/4.3 28/6.4 37/8.4