Proizvodi Kanalski EC Ventilatori

Ugaonici za izradu aero bokseva (kućišta za ventilatore, kućišta filtera i slično). Ugaonici su izrađeni od tvrde i žilave plastike (poliamid bez stakla) koja trpi gotovo sve radne sredine.

Rok izrade velikih količina je kratak.

Na poslednjim slikama možete videti jedan primer namene predmeta.