Proizvodi Kanalski elektro grejači

U većini slučajeva spoljni vazduh je hladniji od potrebne temperature za ulazni vazduh, te je često potrebno zagrejati vazduh pre nego uđe u zgradu. Vazduh može biti ugrejan u grejnoj jedinici, koristeći vruću vodu ili električne grejače.

Električni grejač se koristi za grejanje vazduha do 40-70 °C u uslovima suve sredine koja nije eksplozivno ugrožena, i za ugradnju u kanale, klima-komore i klima-ormane. Pogodni su za korišćenje u postojećim sistemima klimatizacije zbog vrlo jednostavne ugradnje. Isporučuju se sa ili bez automatike, po želji naručioca.

Električna grejna jedinica

Električna grejna jedinica (kanalski električni grejači) se sastoji od određenog broja izoliranih metalnih niti ili žičanih spirala. One stvaraju električni otpor koji pretvara energiju u toplotu. Prednosti kanalskih električnih grejača su sledeće:

  • ima mali pad pritiska,
  • lako je izračunati snagu i
  • postavljanje je jeftino.

Karakteristike

Proizvodimo grejače u rasponu snage od 2 do 150 kW.

Grejač se sastoji od glatkih cevi u ramu od čeličnog lima. Kućište u kome je smešten ram sa grejnim elementima je izrađeno od lima. Kutija sa klemama za priključenje grejača na elekrično napajanje se nalazi spolja na kućištu i snabdevena je zavrtnjima za pritezanje i osiguranje kontakata. Standardni električni priključak je 3 x 380 V, 50 Hz.

Uz grejač se isporučuje na zahtev korisnika i kompletan regulacioni krug za održavanje zadate temperature, koji se sastoji od sobnog termostata, stepenastog regulatora temperature, presostata i graničnog termostata.

U skladu sa propisima o zaštiti od požara grejači kapaciteta do 6000 m³/h opremljeni su sa jednim, a preko toga sa dva sigurnosna termostata. Uz naručene elemente isporučujemo i presostat, vazdušni prekidač koji direktno kontroliše protok vazduha i ne dozvoljava da električni grejač radi ako ne postoji strujanje vazduha ili ono padne ispod dozvoljene vrednosti (usled kvara ventilatora, elektromotora ili kidanja kaiševa).

Električni grejač je univerzalan i simetričan. Dozvoljena je montaža i u horizontalnom i u vertikalnom položaju. Nije bitan smer strujanja vazduha. Grejač može da se montira i kao levi i kao desni, ali je vađenje grejača iz kasete uvek bočno.

Nedostatak je što metalne niti imaju značajnu toplotnu inerciju, tako da je kanalske grejače potrebno postaviti sa zaštitom od pregrejavanja.