Proizvodi Pravougaoni kanali

Pravougaoni kanali se izarađuju od pocinkovanog lima debljine 0,5 – 1,2 mm zavisno od dimenzija kanala i zahteva naručioca. Kanali se ojačavaju talasastim ukrućenjem čime se eliminiše mogućnost javljanja rezonance i deformacija usled stranja vazduha.

Proizvodni asortiman se sastoji od:

  • ravnih kanala
  • fazonskih komada (kolena, redukcije, račve, etaži,...)
  • priključnih kutija (štucne)
  • filtarskih kutija i ramova
  • mešačkih kutija
  • plenuma za rešetke i anemostate