Proizvodi Spiro kanali

Danas je svetski trend da se za razvod vazduha u sistemima klimatizacije i ventilacije koriste spiro kanali, zbog svojih brojnih kako tehničkih, tako i estetskih prednosti.

Manja težina

  • Za isti poprečni presek kanala, obim kruga u odnosu na obim kvadrata (najpovoljniji oblik pravougaonog kanala) je 3,14/4 = 0,785.
  • Zbog ojačanja koja nastaju pri izradi spiro kanala, a i kružnog poprečnog preseka, manja je debljina lima za cca 20%.

Manja površina izolacije

  • Zbog manjeg obima kanala, manja je i površina izolacije (0,785).

Kraće vreme montaže

  • Dužina spiro kanala je praktično neograničena (ograničenja su transport i manipulacija u prostoru za montažu), pa je zbog manjeg broja spojeva potrebno manje vremena za montažu.

Manji gubici vazduha zbog propuštanja spojeva

  • Zbog manjeg broja spojeva,
  • Zbog manjeg obima spojeva.

Manja potrebna energija za transport vazduha

  • Zbog manje površine kanala manji su ukupni otpori trenja.

Jednostavnije projektovanje

  • Svi elementi u sistemu spiro kanala su standardizovani,
  • Za izvođenje je dovoljan i šematski prikaz u prostoru.
Prečnici kanala: 80; 100; 125; 140; 150; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 300; 315; 355; 400; 450; 500; 560 ; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400 mm
Dužine kanala: Do 6 m (standardno 3 i 6 m)
Po narudžbini i do 12 m
Materijal kanala: Pocinkovani lim debljine: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 i 1.0 mm (Fe PO2 G Z 275 MA-C prema EN 10142)
Lukovi (kolena): 15; 30; 45; 60; 75 i 90 stepeni (za sve prečnike)
Redukcije: Simetrične i asimetrične za sve kombinacije prečnika kanala
T komadi: 90 i 45 stepeni za sve kombinacije prečnika kanala
Račve: Za sve kombinacije prečnika
Spojnice: Za sve prečnike