Proizvodi Filteri za masnoću

Ugrađuju se radi sprečavanja taloženja masnoća u kanalima i ventilatorima. Primenu nalaze u ventilaciji kuhinja, kantina i sličnih prostorija. Filterski ulošci su od ekspandiranog Al-lima.

Filtri za masnoću čine zasebnu grupu i nalaze primenu u ventilaciji kuhinja, kantina i sličnih prostorija. Ugrađuju se radi sprečavanja taloženja masnoća u kanalima i ventilatorima. Filterski ulošci su od ekspandiranog Al-lima. Nakon zaprljanja peru se u deterdžentu ili nekom drugom sredstvu za odmašćivanje (neagresivnim za aluminijum). Filter se ugrađuje s vidljivim vijcima, s ugrađenim okvirom ili bez njega.

Plamenonepropusni filter za masnoću, tip PNF

Ovaj je filtar namenjen za kuhinje, gde postoji povećana opasnost od zapaljenja, naslaga masti i čađi u odsisnom sistemu. U pravilu se koristi kao prvi stepen kombinovanog filtra; ređe kao samostalni filtar. Sastoji se od odgovarajuće oblikovanih međusobno razmaknutih limenih lamela postavljenih u dva reda. Glatke površine lamela omogućuju dobro otklizavanje masnih sastojaka, tako da se filter u velikoj meri sam čisti, inače se lako pere u mašini za pranje posuđa. Oštri zavoji između lamela sprečavaju prodor plamena u napu, koji bi se u nekom slučaju mogao pojaviti nad radnom pločom.

Plamenonepropusni filtar ima još i sledeće dobre strane:

  • visok stepen izdvajanja masnoća (do 90 %)
  • relativno mali otpor strujanju vazduha

Kombinovani filter za masnoću, tip KFM

Odlike ovog filtra su:

  • visok stepen odmašćivanja (preko 95 %)
  • sprečavanje prodora plamena u odsisni sistem
  • lako održvanje i čišćenje - pranje u mašini za pranje posuđa Treba imati u vidu da je učinak izdvajanja masnoća veći kod ekonomičnih nego kod običnih napa, jer dolazi do intenzivnog pothlađivanja filtara, što dovodi do povećane kondenzacije vlage i masnoće. Time su ujedno zadovoljeni i osnovni kriterijumi za kvalitet filtriranja otpadnog vazduha u kuhinjama hotela i restorana.