Proizvodi Multibox RFI TP 2500

RFI – TP 2500 je kompaktni uređaj koji čine pločasti izmenjivač od AL ploča – rekuperator sa unakrsnim strujanjem vazduha bez mešanja u smerovima.

U cilju povećanja povrata energije, odnosno smanjenja ventilacionih gubitaka koriste se redno dva izmenjivača.

Drugi deo je toplotna pumpa sa vazdušnim hlađenjem – grejanjem sa obrnutim ciklusom pri čemu se koristi energija vazudha zatvorenog prostora koji se izbacuje, odnosno energija spoljašnjeg vazduha koji se ubacuje u zatvoreni prostor. Transport vazduha u smeru ubacivanja i izvlačenja je prinudni – pomoću odgovarajućeg ventilatora. Na taj način postignut je povoljniji energetski bilans na izmenjivačima. Sa manjom količinom vazduha – protokom i nižom temperaturom postiže se potrebni efekt kondezacije u režimu hlađenja. U obrnutom ciklusu – grejanje - ostatak toplotne energije podiže energiju radnom fluidu – freonu.

Rezultat ovakvog rešenja je: nema spoljne jedinice i zavisnost uređaja od spoljne temperature vazduha – energije.

Proizvedeno u Srbiji.